Đối với những đơn hàng được đặt trước 7 giờ sáng AEDT, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý trong ngày làm việc. Còn những đơn hàng được đặt sau 11 giờ sáng AEDT sẽ được xử lý vào những ngày làm việc tiếp theo..

Quá trình xử lý đơn hàng có thể sẽ kéo dài hơn trong các đợt khuyến mãi giảm giá hoặc ra mắt bộ sưu tập mới.

Tất cả những đơn hàng Auguste của chúng tôi đều được chọn kỹ lưỡng và đóng gói tỉ mỉ từ Byron Bay, Úc.