Hữu cơ

Cotton

Mua tất cả

Bộ sưu tập CỘI

Nổi bật bởi màu sắc và hình dạng phản ánh một ngày ở thành phố biển Việt Nam cổ kính Hội An, từ bình minh đến hoàng hôn.

Mua bộ sưu tập này

Chúng tôi tin vào

Đạo đức

Vải cotton hữu cơ của chúng tôi có số lượng sợi rất cao và được nhuộm bằng chất tạo màu an toàn bởi các đối phương tại địa phương. Cotton Metiseko được công nhận bởi Tiêu chuẩn dệt hữu cơ toàn cầu (GOTS) vì đã tuân thủ các yêu cầu về môi trường và xã hội. 

Bạn cũng có thể thích những sản phẩm này của chúng tôi

Lụa Dâu tằm

Khám phá