Chính sách đổi/trả này áp dụng cho các sản phẩm thuộc khuyến mãi BLACK FRIDAY


Các sản phẩm thuộc Clearance Sales (được ghi chú rõ trên bill) sẽ không được đổi hoặc/và trả (cho các đơn hàng cả trong và ngoài Việt Nam)


Trong Việt Nam

Mua trực tiếp tại cửa hàng:

 • Không nhận trả hàng hay hoàn tiền, chỉ được đổi sản phẩm.

 • 01 bill chỉ chấp nhận đổi 01 lần

 • Thời gian được đổi hàng là 07 ngày (bao gồm các ngày nghỉ), tính từ ngày mua của quý khách. Hàng sẽ được đổi dựa trên tình trạng số lượng sản phẩm tại thời điểm đó.


Đổi hàng KHI ƯU ĐÃI ĐANG DIỄN RA:

 • Quý khách có thể đổi hàng sang món có tổng giá trị bằng hoặc cao hơn dựa trên giá đã giảm (nếu có)


Đổi hàng SAU KHI ƯU ĐÃI ĐÃ KẾT THÚC:

 • Nếu chỉ đổi size của cùng thiết kế và màu sắc/họa tiết, quý khách không cần trả phí chênh lệch.

 • Nếu đổi sang màu sắc/họa tiết khác của cùng thiết kế khách đã mua, thì:

  • Nếu sản phẩm đã mua và sản phẩm mới có cùng mức giảm giá khi còn ưu đãi, quý khách không cần trả phí chênh lệch

  • Nếu sản phẩm mới có % giảm thấp hơn khi còn ưu đãi (vd: mua 30% đổi qua 20%), quý khách sẽ trả phí chênh lệch dựa trên giá đã giảm.

  • Nếu sản phẩm mới có % giảm cao hơn khi còn ưu đãi (vd: mua 30% đổi qua 40%), quý khách sẽ được đổi sang sản phẩm theo yêu cầu (nếu còn hàng) nhưng sẽ không được hoàn tiền. Mua thêm sản phẩm trong quá trình đổi hàng này sẽ được tính như một đơn hàng mới, không chấp nhận bù qua.


 • Nếu đổi sang thiết kế khác có tổng giá trị bằng hoặc cao hơn, quý khách sẽ trả phí chênh lệch (= tổng mới – tổng khách đã trả). Nếu tổng mới thấp hơn tổng khách đã trả, phần chênh lệch này sẽ không được hoàn trả.


Mua online:

 • Các điều kiện được áp dụng tương tự khi mua tại cửa hàng (như đã nêu ở trên).

 • Yêu cầu đổi hàng phải được thực hiện trong vòng 07 ngày (bao gồm các ngày nghỉ) kể từ ngày bên vận chuyển giao hàng thành công cho khách hàng (được biểu hiện trên hệ thống tra cứu mã vận đơn). Nếu 07 ngày đã qua, Metiseko sẽ không nhận giải quyết yêu cầu đổi hàng

 • Quý khách sẽ trả phí gửi hàng về Metiseko. Metiseko sẽ gửi sản phẩm mới cho quý khách chỉ khi nhận hàng gửi về thành công.


Ngoài Việt Nam – Mua Online

 • Không đổi hàng, chỉ chấp nhận trả hàng

 • Yêu cầu trả hàng phải được thực hiện trong vòng 07 ngày (bao gồm các ngày nghỉ) kể từ ngày bên vận chuyển giao hàng thành công cho khách hàng (được biểu hiện trên hệ thống tra cứu mã vận đơn). Nếu 07 ngày đã qua, Metiseko sẽ không nhận giải quyết yêu cầu trả hàng.

 • Quý khách sẽ trả phí gửi hàng về Metiseko.

 • Sau khi nhận hàng thành công, Metiseko sẽ bắt đầu thủ tục hoàn tiền vào phương thức thanh toán ban đầu của quý khách (không hoàn phí ship)